samen in het klein_blok 11_centrumeiland

centrumeiland IJburg

Situatie

Op het eiland in het IJmeer, verbonden aan IJburg 1, wordt duurzame woningbouw en stedenbouw ontwikkeld. Er zijn meerdere vormen van zelfbouw: particulier, samen in het klein en CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap). Samen in het klein vormt deze opdracht, dat betekent drie of vier opdrachtgevers bouwen samen hun woning op een kavel, met de mogelijkheid hun auto’s half verdiept te plaatsen.

Ontwerp

Vier woningen op een kavel van 12 x 12 m inclusief stallingsgarage vormt de wens van de opdrachtgevers. De studie naar de ontsluitingstypen en de helling van de garage zijn maatgevend voor de uiteindelijke oplossingen. We tonen hier een uitkomst van een van de oplossingen. Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt en de website zal op een later moment weer aangepast worden, met laatste beelden.