Bredeschool Kop Java

 

De Kop van het Java-eiland is gereserveerd als ‘nader uit te werken gebied’ totdat een functie met grootstedelijke allure zich aandient. Voor de aankomende vijf jaar is daarom een semi permanente huisvesting gepland. Het tijdelijke schoolgebouw is modulair opgebouwd zodat het optimaal verplaatsbaar is en nadien eenvoudig op andere plaatsen in Amsterdam kan worden gebruikt. Het schoolgebouw zal een kinderdagverblijf, basisschool (Dalton-concept), buitenschoolse opvang en een gymzaal behuizen. Het gebouw is 3500m2 met een talencentrum, bibliotheek en kookcentrum als aanvullende programma. Het gebouw leest als een volume op een plint. De begane grond heeft een zeer open karakter. Door open functies, als kookcentrum,speelzaal/aula op de beganegrond te plaatsen ontstaat een entrée met een enorme uitstraling en levendigheid. De zuidzijde is iets naar binnen geknikt zodat een duidelijke entrée onstaat. Het materiaal van de gevel is een halftransparante beplating met een parelmoer glans. Door rondom het gebouw te bewegen, zal een spannend spel gespeeld worden tussen de reflecties van de verspringende ramen en de prachtige verkleuring van de gevel

 

P r o j e c t  g e g e v e n s :
projectnummer: 0809, Bredeschool
opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf + Gemeente Amsterdam
bruto vloeropp.: 3500 m2

aannemer: Verlaat Uden, Bouwsystemen
constructeur:
stadium: Gerealiseerd