Bouwen aan de dijk

CPO Bouwen aan de dijk
Deze compacte cluster woningen (blok 126 i B)  is prachtig gelegen aan de Barkentijnkade Amsterdam direct aan het IJmeer. Dit is een collectief particulier opdrachtgeverschap om ca. zeven energie neutrale woningen te bouwen (nul op de meter woningen). De woningen beschikken over een buitenruimte indien deze in- of op de bouwenveloppe wordt opgelost. Natuurlijk zal iedere woning een buitenruimte op de woning hebben. Echter enige woningen hebben ook nog kleine buitenruimtes in de vorm van een smal balkon. Het parkeren wordt in het bouwvolume opgelost. Er is een niveauverschil door de dijk aan de kade, die iedere woning een andere indeling verzorgt. Aangezien de opdrachtgevers ieder een andere wens hebben hoe en waar gewoond wordt en de gemeente eisen gesteld heeft aan de uniformiteit van het gebouw, is er gekozen om een streng patroon van verticale en horizontale metselwerk banden te maken, die de uitzonderingen per huishouden mogelijk maakt. Zo springen de vloeren achter deze banden en zijn de beukmaten van iedere woning verschillend.

Nummer / Code                           1603
Project / Project                           Bouwen aan de dijk
Type / Type                                   CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap)
Grootte / Size                               1750 m2 BVO/ 1476 m2 GBO
Budget / Budget                           vertrouwelijk/ confidential
Opdrachtgever / Client               VVO Bouwen aan de Dijk
procesbegeleider:                         Urbannerdam
Aannemer / Contractor              –
Constructeur:                               BolwerkWeekers
Bouwfysica:                                   WolfDikkens
Lokatie / Location                        IJburg, Amsterdam
Status / Status                               in proces, planning oplevering 2018
Stedenbouw / Urban plan           n.v.t./ –
Projectteam / Projectteam          Frank van Manen, Luis Cardoso, Jojanneke Tap, Eloy Fernandez